نمایشگاه های استان آذربایجان شرقی با موضوع تجهیزات و ماشین آلات صنعتی در تیر ماه