نمایشگاه های استان آذربایجان شرقی با موضوع آب و فاضلاب، محیط زیست