نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع پلاستیک و لاستیک در تیر ماه