نمایشگاه های استان لرستان با موضوع ساعت و جواهرات، زیور آلات در مهر ماه