نمایشگاه های استان زنجان با موضوع ساعت و جواهرات، زیور آلات در مهر ماه