نمایشگاه های استان مازندران با موضوع ساعت و جواهرات، زیور آلات در مهر ماه