نمایشگاه خانه مدرن شیراز 98 نهمین دوره_29 مرداد ماه الی 2 شهریورماه

 

ساعت بازدید:

17 الی 22

Iran - فارس - شیراز - شیراز ، شهرک گلستان ، بلوار دهخدا ، شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس - نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)

برگزار کننده


پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

  تلفن: 071-36289275 / 09178481500
ایمیل: misaghco.net@gmail
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه خانه مدرن شیراز 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

30 مرداد لغایت 3 شهریور 1397

ایران / فارس / نمایشگاه بین المللی شیراز(فارس)