نمایشگاه های استان گیلان با موضوع سیم و کارت، مفتول