نمایشگاه های با موضوع ساعت و جواهرات، زیور آلات در مهر ماه