نمایشگاه های استان بوشهر با موضوع صوتی و تصویری، دوربین