نمایشگاه های استان آذربایجان شرقی با موضوع صوتی و تصویری، دوربین