نمایشگاه های استان آذربایجان غربی با موضوع صوتی و تصویری، دوربین