نمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان با موضوع صوتی و تصویری، دوربین