نمایشگاه های استان البرز با موضوع صوتی و تصویری، دوربین