تازه ترین اخبار

اهداف برگزاری نمایشگاه

سه شنبه 22 آبان 1397

رییبزر

یک شنبه 22 مهر 1397

ارائه بن کتاب با تخفیف ویژه

چهارشنبه 22 فروردین 1397

لغو نمایشگاه صنعت موسیقی

چهارشنبه 8 آذر 1396

گزارش روز اول نمایشگاه

دوشنبه 19 تیر 1396

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور,فراورده های لبنی و صنایع وابسته تهران دوشنبه ۱۳ آذرماه آغاز

می شود.

 

این نمایشگاه از تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.