تازه ترین اخبار

اهداف برگزاری نمایشگاه

سه شنبه 22 آبان 1397

ارائه بن کتاب با تخفیف ویژه

چهارشنبه 22 فروردین 1397

لغو نمایشگاه صنعت موسیقی

چهارشنبه 8 آذر 1396

گزارش روز اول نمایشگاه

دوشنبه 19 تیر 1396

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور,فراورده های لبنی و صنایع وابسته تهران دوشنبه ۱۳ آذرماه آغاز

می شود.

 

این نمایشگاه از تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.