تازه ترین اخبار

لغو نمایشگاه ها

شنبه 3 اسفند 1398

نمایشگاه ها کنسل شد

شنبه 3 اسفند 1398

لغو برگزاری نمایشگاه ها

شنبه 3 اسفند 1398

اهداف برگزاری نمایشگاه

سه شنبه 22 آبان 1397

ارائه بن کتاب با تخفیف ویژه

چهارشنبه 22 فروردین 1397

لغو نمایشگاه صنعت موسیقی

چهارشنبه 8 آذر 1396

گزارش روز اول نمایشگاه

دوشنبه 19 تیر 1396

نمايشگاه طراحي حروف در قالب تايپو گرافي مدرن در نگارخانه مجتمع فرهنگي و هنري پيامبر اعظم(ص) اقباليه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي استان قزوين، نمايشگاه انفرادي طراحي حروف زهراعسگري با تاکيد بر خط کوفي مسجد جامع و حيدريه قزوين در قالب تايپو گرافي مدرن روز دوشنبه با حضور دکتر اسکندري نژاد مدير کل وپرهيزکاري معاونت فرهنگي و هنرياداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي قزوين ،پرهيزکاريمعاونت فرهنگي وهنري اداره استان قزوين ورستمي سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامي قزوين افتتاح شد .عسگري طراح اثار نمايشگاه گفت :هدف من از اين کار اين بود کهقابليت هاي گرافيکي خط کوفي را بررسي کنم که پس از يک سال ونيم پژوهش در کتيبه هاي خط کوفي مسجد جامعوحيدريه در قالب پايان نامه دوره کارشناسيارشد ،نشان داده شد که اين خط لگو تايپ بوده وقابليت تبديل به فونت را نيز دارد.

علاقمندان مي توانند از تاريخ ۱۳ آذر ماه به مدت يک هفته از اين آثاردرنگارخانه مجتمع فرهنگي و هنري پيامبر اعظم(ص) به نشاني اقباليه ،خيابان شهيد عزيزيانتهاي بعثت نگارخانه مجتمع فرهنگي و هنري پيامبر اعظم(ص) از ساعت ۹ الي ۱۳ و ۱۶الي ۱۹ ديدن نمايند.

نمایشگاه های مرتبط