تازه ترین اخبار

اهداف برگزاری نمایشگاه

سه شنبه 22 آبان 1397

رییبزر

یک شنبه 22 مهر 1397

ارائه بن کتاب با تخفیف ویژه

چهارشنبه 22 فروردین 1397

لغو نمایشگاه صنعت موسیقی

چهارشنبه 8 آذر 1396

گزارش روز اول نمایشگاه

دوشنبه 19 تیر 1396

با توجه به پیش بینی استقبال بیشتر شهروندان و بازدیدکنندگان در روزهای پنجشنبه و جمعه، به پیشنهاد برگزارکنندگان چهارمین نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، تاریخ برگزاری نمایشگاه دو روز جابجا شد و از 4-7 آذر به 5-2 آذر منتقل گردید.
 

این نمایشگاه، که بزرگترین گردهمایی مدیران و متخصصان حوزه انرژی و صنعت کشور محسوب می گردد، با تمرکز بر موضوعات سیاستی و کاربردی بخش

انرژی خورشیدی چهارمین دوره خود را در تاریخ 2 الی 5 آذر ماه 1396 با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته بین المللی و داخلی برگزار می نماید.  بدینوسیله از تمامی محققان، متخصصان و مدیران بخش انرژی خورشیدی دعوت می گردد در این نمایشگاه حضور بهم رسانند.

 

 

 

پوستر
  • Poster

  •  

  •