تازه ترین اخبار

لغو نمایشگاه ها

شنبه 3 اسفند 1398

نمایشگاه ها کنسل شد

شنبه 3 اسفند 1398

لغو برگزاری نمایشگاه ها

شنبه 3 اسفند 1398

اهداف برگزاری نمایشگاه

سه شنبه 22 آبان 1397

ارائه بن کتاب با تخفیف ویژه

چهارشنبه 22 فروردین 1397

لغو نمایشگاه صنعت موسیقی

چهارشنبه 8 آذر 1396

گزارش روز اول نمایشگاه

دوشنبه 19 تیر 1396

با توجه به پیش بینی استقبال بیشتر شهروندان و بازدیدکنندگان در روزهای پنجشنبه و جمعه، به پیشنهاد برگزارکنندگان چهارمین نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی، تاریخ برگزاری نمایشگاه دو روز جابجا شد و از 4-7 آذر به 5-2 آذر منتقل گردید.
 

این نمایشگاه، که بزرگترین گردهمایی مدیران و متخصصان حوزه انرژی و صنعت کشور محسوب می گردد، با تمرکز بر موضوعات سیاستی و کاربردی بخش

انرژی خورشیدی چهارمین دوره خود را در تاریخ 2 الی 5 آذر ماه 1396 با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته بین المللی و داخلی برگزار می نماید.  بدینوسیله از تمامی محققان، متخصصان و مدیران بخش انرژی خورشیدی دعوت می گردد در این نمایشگاه حضور بهم رسانند.

 

 

 

پوستر
  • Poster

  •  

  •